Tag: Wonder Woman

Wonder Woman

Có vẻ như bụi vẫn đang lắng đọng từ Rift Tour do Ariana Grande dẫn đầu , nhưng Epic Games đã tiếp tục điều đó bằng cách lắp ráp DC Trinity trong Fortnite. Batman đầu tiên tham gia cuộc chiến. Siêu nhân vừa làm cho…