Tag: Street Fighter V

Street Fighter V

EVO Online 2021, một giải đấu trò chơi đối kháng kéo dài hai cuối tuần dành cho năm trò chơi đối kháng nổi bật, đã kết thúc vào đêm qua. Mặc dù sự kiện không có ngày thi đấu cuối cùng tiêu…