Author page: admin

Street Fighter V

EVO Online 2021, một giải đấu trò chơi đối kháng kéo dài hai cuối tuần dành cho năm trò chơi đối kháng nổi bật, đã kết thúc vào đêm qua. Mặc dù sự kiện không có ngày thi đấu cuối cùng tiêu…

Wonder Woman

Có vẻ như bụi vẫn đang lắng đọng từ Rift Tour do Ariana Grande dẫn đầu , nhưng Epic Games đã tiếp tục điều đó bằng cách lắp ráp DC Trinity trong Fortnite. Batman đầu tiên tham gia cuộc chiến. Siêu nhân vừa làm cho…